Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
in groups
  • [A] küme küme
  • [ADV] gruplar halinde, öbek öbek, grup halinde
in groups küme küme zf.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Are there any discounts for groups?
  • [PHR] grup: Grup için indirim var mı?
Available Groups Kullanılabilir Gruplar
Available Groups Kullanılabilen Gruplar
Available Groups/Users Kullanılabilen Gruplar/Kullanıcılar
discussion groups tartışma grupları
Existing Groups Varolan Gruplar
groups
1. {i.}, {f.} grup, küme, öbek; heyet, topluluk; {kim.} benzer nitelikli öğeler grubu; {jeol.} aynı zamanda teşekkü1 ettiği farzolunan kaya tabakaları; {biyol.} birbiri ile benzerlikleri olan hayvan veya bitki sınıfı; {f.} gruplara ayırmak, yan yana.
2. gruplar.
3. guruplargrup. grupla. gruplandır. küme.
Groups/Users Gruplar/Kullanıcılar
Groups/Users to Notify Bildirilecek Gruplar/Kullanıcılar
Page Break Between Groups Gruplar Arasında Sayfa Sonu
Print Users and Groups Kullanıcıları ve Grupları Yazdır
arrange into groups gruplar halinde düzenle
All Groups Tüm Gruplar
Available Groups Kullanılabilen Gruplar
Available Groups Kullanılabilir Gruplar
Available Groups/Users Kullanılabilen Gruplar/Kullanıcılar
discussion groups tartışma grupları
Disk groups Disk grupları
Edit Groups Grupları Düzenle
Existing Groups Varolan Gruplar