Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
in demand
 • [N] rağbette, aranılan
in demand rağbette, aranılan

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
back demand
 • [A] yerine getirilmemiş talep, rezerv, potansiyel, birikim
demand Dinle! {dı'mænd}
 • [N] talep, istek, gereksinim, istem, isteme, ihtiyaç, rağbet, hak iddiası
 • [V] istemek, talep etmek, hak iddia etmek, sormak
be in demand
 • [V] rağbette olmak
on demand
 • [ADV] talep üzerine, ibrazında
demand bill
 • [N] keşidesinde ödenecek senet, anında ödenecek senet
demand deposit
 • [N] vadesiz mevduat
demand draft
 • [N] keşidesinde ödenecek senet, anında ödenecek senet
demand note
 • [N] ödeme talebi, anında ödenecek senet
demand pull
 • [N] talep enflasyonu
supply and demand
 • [N] arz ve talep
by popular demand genel istek üzerine.
demand i.
1. istem, istek; talep.
2. tic., ekon. talep, rağbet.
3. huk. talep, hak iddia etme.

f.
1. talep etmek, istemek.
2. gerektirmek.
3. huk. mahkemeye celbetmek.
demand f. talep etmek, istemek; emretmek, ısrar etmek, icbar etmek; sormak, zorla istemek; muhtaç olmak; {huk}. mahkemeye celbetmek , bir hak talep etmek.
demand i. talep, istek; ihtiyaç; {huk}. talep, dava. in great demand çok revaçta, çok aranan, büyük rağbet gören, tutulan. Iaw of supply and demand arz ve talep kanunu. on demand talep vukuunda, istenilince.
demand assignment isteme göre paylaştırma
demand assignment multiple acc istek güdümlü çoklu erişim
demand assignment multiple access (DAMA) istek güdümlü çoklu erişim
demand deposit vadesiz mevduat.
demand multiplexing istem çoğullama
demand multiplexing istem çoğullama