Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
işitsel
  • [A] auditory, audio
işitsel auditory.
işitsel * auditory.
işitsel aural
işitsel auricular

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
görsel-işitsel
  • [A] audiovisual
görsel-işitsel cihazlar
  • [N] audiovisual aids
görsel-işitsel audiovisual.

görsel-işitsel eğitim audiovisual education.
görsel-işitsel * audiovisual.
işitsel iletişim auditory communication
işitsel imaj auditory image
işitsel algılama auditory perception
işitsel hassasiyet auditory sensation
işitsel yanıt birimi audio response device
işitsel görsel audio visual
görsel işitsel audiovisual
işitsel agnozi auditory agnosia
İşitsel Codec Bileşenleri Audio Codecs
görsel-işitsel audiovisual
Microsoft İşitsel Donanım Sürücüsü Microsoft Audio Hardware Driver
görsel işitsel audiovisual adj.
görsel işitsel cihazlar audiovisual aids n.
görsel-işitsel audiovisual [elec.]
işitsel, audio [elec.]
işitsel agnozi auditory agnosia [med.]