Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
hip molding sağrı pervazı
hip molding sağrı pervazı [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
molding Dinle! {'məʋldıŋ}
  • [N] pervaz, kalıp yapma, korniş, döküm, süsleme
molding i. tiriz; pervaz; korniş; silme.
molding , ing. moulding

i. tiriz, pervaz, korniş, silme.
molding mold.ing mol'dîng İsim * tiriz; pervaz; korniş; silme.
molding , ing. moulding tiriz, pervaz, korniş, silme.
molding n.kalıp yapma:v.kalıpla:prep.kalıplayarak
molding (Amer.) pervaz, kalıp yapma, korniş, döküm, süsleme i.