Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
hacı ağa konuşma dili * newly rich villager who flaunts his wealth in the city.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
hacı
  • [N] hadji, pilgrim
hacı şişesi
  • [N] ampulla
Yunan haçı
  • [NPR] cross: Greek cross
Hristiyan hacı
  • [N] palmer
hacı
1. haji, hadji, hajji.
2. {religious} pilgrim.

hacım slang my dear fellow.

hacı ağa colloq. newly rich villager who flaunts his wealth in the city.

hacı ağalık etmek colloq. to make a vulgar display one´s wealth.

hacı baba
1. elderly haji.
2. venerable old man.

hacılar bayramı the Feast of the Sacrifice, the Greater Bairam.

hacı bekler gibi beklemek /ı/ to wait impatiently for {someone}.

hacı hanım/kadın Muslim woman who has made the pilgrimage.

hacısı hocası everybody.

hacı pintorosa kavuşmak slang to get beat up, get a good beating.

hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı. colloq. We were deceived at first by his appearance.
Hacı Bektaş Veli Haji Bektash Veli {the founder of the Bektashi order of dervishes and the patron of the Janissary Corps}.
hacı * haji, hadji, hajji. * {religious} pilgrim.
hacı ağalık etmek konuşma dili * to make a vulgar display of one's wealth.
kalvari haçı calvary cross
hacı hadji
hacı hajji
papalık haçı papal cross
patrik haçı patriarchal cross
hacı pilgrim
malta haçı maltase cross
hacı pilgrim
hacı şişesi ampulla n.
hacı hadji, pilgrim n.
hristiyan hacı palmer n.
Yunan haçı Greek cross n.