Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
fall away
 • [V] eğimli olmak, inmek, azalmak, eksilmek
fall away çekilmek, gerilemek.
fall away * çekilmek, gerilemek.
fall away çekil
fall away eğimli olmak, inmek, azalmak, eksilmek

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
fall into abeyance
 • [V] askıya alınmak, hükümsüz olmak
fall asleep
 • [V] uykuya dalmak, uyuyakalmak
fall astern
 • [V] geride kalmak
fall back upon a thing
 • [ID] güvenmek, sığınmak
fall into a coma
 • [V] komaya girmek
fall into confusion
 • [V] karmakarışık olmak
fall on evil days
 • [ID] düşmek, sıkıntıya düşmek, dara düşmek, şanssızlığa uğramak, zor günler geçirmek
fall into decay
 • [V] dökülmek
fall into desuetude
 • [V] kullanılmamak, yürürlükten kalkmak
dew-fall {'du:fɔ:l}
 • [N] akşam
fall into disfavor
 • [V] gözden düşmek
fall into disrepair
 • [N] bakıma muhtaç hale gelme
fall into disuse
 • [V] artık bırakılmış olmak, kullanılmaz olmak, kullanılmamak, tedavülden kalkmak
fall Dinle! {fɔ:l}
 • [N] sonbahar, yaprak dökümü, düşme, dökülme, düşüş, döküm, kat, fırfır, yağış, yıkılma, çöküş, inme, ucuzlama, çağlayan, şelâle, yavrulama, tuş, eğim, yamaç
 • [V] düşmek, inmek, dökülmek, yıkılmak, devrilmek, yağmak, ucuzlamak
cause to fall
 • [V] düşürmek
causing to fall
 • [N] düşürme
fall among
 • [V] düşmek, aralarına düşmek
fall back
 • [V] geri çekilmek, gerilemek
fall back on
 • [V] müracaat etmek, başvurmak, el atmak
fall back upon
 • [V] müracaat etmek, başvurmak, el atmak