Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
even harmonic çift katsıklık {harmonik}
even harmonic çift katsıklık {harmonik}
even harmonic çift katsıklık {harmonik}
even harmonic çift katsıklık {harmonik}
even harmonic çift katsıklık {harmonik} [elec.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
harmonic Dinle! {hɑ:r'mɒnık}
  • [A] armonik, harmonik, uyumlu, ahenkli
  • [N] harmonik ses, akım armonikleri
fundamental harmonic temel katsıklık
fundamental harmonic birinci katsıklık
fundamental harmonic temel katsıklık, birinci katsıklık
harmonic {s.}, {i.} uyumlu, ahenkli; harmonik, harmoniye ait; kulağa hoş gelen; {mat.} müzik ahengine benzer oranlara ait; {i.} {müz.} harmonik ses, esas sese katılan ikinci diziden ses. harmonical {s.} harmoniyle ilgili; uyumlu, ahenkli. harmonically {z.} uyumlu olarak; harmonik olarak .
harmonic s.
1. uyumlu, ahenkli.
2. müz. armonik, armoniye ait.
harmonic uyumcul
harmonic katsıklık bileşeni
harmonic katsıklık
harmonic harmonik
harmonic 1} katsıklık, harmonik, 2} uyumcul
harmonic analyzer dalga çözümleyici
harmonic analyzer dalga çözümleyici
harmonic content katsıklık içeriği
harmonic content harmonik içeriği
harmonic distortion katsıklık bozunumu
harmonic distortion harmonik bozunumu
harmonic motion uyumcul devinim
harmonic motion uyumcul devinim
harmonic pollution harmonik kirlenmesi