Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
dikkat edin
  • [PHR] handle with care
dikkat edin handle with care

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Adımınıza dikkat edin!
  • [INTRJ] watch: Watch your step!
dikkat edin!
  • [INTRJ] look out!
adımınıza dikkat edin Watch your step interj.