Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
dahili hat telekominikasyon * internal line; house telephone {in a hotel}. ulaşım * domestic line.
Dahili hat Extension

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
212 No.lu dahili hatı bağlayın lütfen.
  • [PHR] extension: Give me extension 212, please.
dahili
  • [A] interior, internal, inward, inner, indoor, inside
Dahili kullanmayın
  • [PHR] internally: Not to be taken internally
dahili iletişim sistemi
  • [N] intercommunication system
dahili santral
  • [N] extension board
dahili telefon
  • [N] intercom, interphone
dahili telefon hattı
  • [N] extension
dahili
1. internal.
2. domestic {as opposed to foreign}.

dahili harp civil war.

dahili hat
1. telecommunications internal line; house telephone {in a hotel}.
2. transportation domestic line.

dahili işler pol. internal affairs, domestic affairs, Brit. home affairs.
dahili * internal. * domestic {as opposed to (foreign) }.
dahili implicit
dahili inland
dahili inmost
dahili inner
dahili telefon sistemi intercom
uçak dahili konuşma sistemi aircraft intercommunication system
uçak dahili telefon sistemi aircraft interphone system
dahili kuyu blind shaft
dahili anten indoor antenna
dahili transformatör indoor transformer
dahili erozyon internal erosion