Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
coal tar {'kəʋltɑ:r}
 • [N] kömür katranı
coal tar katran
coal tar kömür katranı
coal tar katran [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
blind coal
 • [N] antrasit
brown coal {'braʋn,kəʋl}
 • [N] linyit, kahverengi maden kömürü
coal Dinle! {kəʋl}
 • [N] kömür, maden kömürü, bir yakımlık kömür, kor
 • [V] kömür vermek, kömür almak
carry coal to Newcastle
 • [ID] tere: tereciye tere satmak
carry coal to newcastle
 • [ID] havanda su dövmek, denize su taşımak
lay in the coal
 • [N] kömür sağlamak
coal car
 • [N] kömür vagonu
coal-hole {'kəʋlhəʋl}
 • [N] kömürlük
coal mine {'kəʋlmaın}
 • [N] kömür ocağı, kömür madeni
coal miner {'kəʋl,maınər}
 • [N] madenci
coal mining {'kəʋl,maınıŋ}
 • [N] kömür madenciliği
coal oil
 • [N] gazyağı
coal seam {'kəʋl,si:m}
 • [N] kömür damarı
coal wharf
 • [N] kömür iskelesi
cob coal
 • [N] kömür topağı, iri kömür parçası
egg coal
 • [N] yumurta şeklinde kömür
coal gas {'kəʋlgæs}
 • [N] havagazı
gas coal {'gæskəʋl}
 • [N] havagazı kömürü
glance coal
 • [N] antrasit kömürü, parlak kömür
hard coal {,hɑ:rd'kəʋl}
 • [N] antrasit