Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
chrome red krom kırmızısı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
chrome Dinle! {krəʋm}
  • [N] krom, kromat sarısı renk, kromat sarısı boya, krom bileşiği, tabaklanmış deri
chrome-plate
  • [V] krom kaplamak
chrome i. krom. chrome green krom yeşili. chrome steel kromlu çelik.
chrome i. krom.
Chrome Krom
chrome chrome krom İsim * krom.
chrome krom. chrome green krom yeşili. chrome steel kroml
chrome krom
chrome green krom yeşili
chrome yellow krom sarısı
chrome krom
chrome gelatine krom jelatin
chrome green krom yeşili
chrome mordant krom mordanı
chrome yellow krom sarısı
chrome krom
Chrome Krom
Chrome II Krom II
chrome plate krom kaplamak f.
chrome krom [tech.]