Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
cast in
 • [V] paylaşmak
cast in paylaşmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cast off the old Adam
 • [ID] günah işleme eğilimini üzerinden atmak
cast anchor
 • [V] demir atmak
cast aspersions upon smb.
 • [ID] iftira atmak, çamur atmak
cast the blame
 • [V] suçu yüklemek, iftira etmek
cast Dinle! {kæst}
 • [N] atma, fırlatma, voli, zarda gelen sayı, olta iğnesi, zoka, alçı (tıp.), boşaltım {hayvanlarda}, döküm, dökümcülük, kalıp, biçim, yöntem, rol alanlar, oyuncular, az bir miktar, nüans, rol dağıtımı, ton, çarpıklık, eğrilik, çeşit, tip, cins
 • [V] atmak, fırlatmak, dökmek {deri, tırnak, kabuk, tüy}, erken doğum yapmak, kehanette bulunmak, rol dağıtımı yapmak, rol vermek, kalıba dökmek
be cast in costs
 • [V] masrafları ödemeye mahkum olmak
cast about
 • [V] araştırmak, arayıp sormak, tasarlamak, volta vurmak
cast around
 • [V] araştırmak, arayıp sormak, tasarlamak, volta vurmak
cast a slur
 • [ID] onuruna leke sürmek, adını çıkarmak
cast away
 • [V] atmak, fırlatmak, çarçur etmek, boşa harcamak, ıssız adada bırakmak, deniz kazası geçirmek
cast back one's mind
 • [V] hatırına getirmek
cast down
 • [V] aşağı atmak, indirmek, canını sıkmak, üzmek
cast in the eye
 • [N] şaşılık
cast-iron {,kæst'aıərn}
 • [A] pikten yapılmış, sert, dayanıklı, şiddetli, sağlam
cast lots
 • [V] kura çekmek
cast off
 • [V] çıkarıp atmak, reddetmek, atmak, avara etmek, üzerinden etmek, tahmin etmek {yazının uzunluğunu}
cast-off Dinle! {'kæstɒf}
 • [A] bir kenara atılmış
 • [N] kullanılmayıp atılan şey, yazının baskı büyüklüğü hesabı
cast of features
 • [N] sima, yüz
cast of mind
 • [N] düşünce tarzı, kafa
cast on
 • [V] iplik: ipliğe ilmik atmak