Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
call someone back * birini geri çağırmak. * birine tekrar telefon etmek; kendisini telefonla arayıp bulamayan birine telefon etmek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
I'll have him call you back.
  • [PHR] arama: Ona sizi aramasını söylerim
call back
  • [V] geri çağırmak, hatalı üretilen ürünü telâfi için geri istemek, caymak, dönmek, yalanlamak, arayan kimseyi geri aramak, tekrar uğramak
call back
1. geri çağır.
call s.o. back
1. birini geri çağırmak.
2. birine tekrar telefon etmek; kendisini telefonla arayıp bulamayan birine telefon etmek.
call back geri çağır
Call Back Geri Arama
Call Me Back At Beni Yandaki Numaradan Geri Ara
No Call Back Geri Arama Yok
call back geri çağırmak, hatalı üretilen ürünü telâfi için geri istemek, caymak, dönmek, yalanlamak, arayan kimseyi geri aramak, tekrar uğramak
i'll have him call you back ona sizi aramasını söylerim

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
call-back
1. the recall of an employee after a layoff a return call.
2. a return call. . the recall of an employee after a layoff.