Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
be in conformity with -e uygun olmak, -e uymak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
conformity Dinle! {kən'fɔ:rmətı}
  • [N] uygunluk, uyum, benzerlik, uyma, kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma
conformity i. uygunluk, benzeyiş; biteviyelik. in conformity with mucibince,... e uyarak.
conformity i. uygunluk, uyma.
conformity uygunluk
conformity con.form.i.ty kınfôr'mıti İsim * uyma.
in conformity with * -e uyarak; -e uygun.
conformity uygunluk, benzeyiş; biteviyelik. in conformity wit
bilateral conformity iki taraflı mutabakat
conformity uygunluk
conformity uygunluk
conformity uymacılık
conformity uyum
conformity uygunluk
conformity uygunluk, uyum, benzerlik, uyma; kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma i.
conformity uygunluk [tech.]