Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
be angry with s.o. birine gücenmiş olmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
angry Dinle! {'æŋgrı}
 • [A] kızgın, kızmış, hırslı, öfkeli, hiddetli, iltihaplı, kızarmış, fırtınalı
be angry
 • [V] kızmak, ateş püskürmek
be angry with
 • [V] küsmek
be angry with smb.
 • [V] kızgın olmak, kızmak
become angry
 • [V] sinirlenmek
being angry with
 • [N] küsme
get angry
 • [V] öfkelenmek, sinirlenmek, hiddetlenmek
get angry to
 • [V] darılmak
getting angry
 • [N] sinirlenme
make angry
 • [V] öfkelendirmek, sinir bozmak, sinir etmek, sinirlendirmek, küstürmek
making angry
 • [N] kızdırma
angry with
 • [A] kızgın, kavgalı, dargın
angry s. öfkeli, hiddetli, kızgın; gücenik, dargın.
angry s. öfkeli, hiddetli, kızgın, gücenmiş , darılmış; {tıb}. kızarmış, kabarmış; sinirli, titiz. angry about a thing bir meseleden dolayı darılmış. angry with a person bir kimseye gücenmiş. angrily

z. hiddetle, gazapla, öfkeyle.
be angry about -e sinir olmak.
be angry at -e kızgın olmak, -e kızmak.
get angry
1. sinirlen.
angry an.gry äng'gri Sıfat * öfkeli, hiddetli, kızgın; gücenik, dargın.
be angry about * -e sinir olmak.
be angry at * -e kızgın olmak, -e kızmak.