Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
bad conductor kötü iletken
bad conductor kötü iletken
bad conductor kötü iletken [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
conductor Dinle! {kən'dʌktər}
  • [N] idareci, lider, kılavuz, orkestra şefi, rehber, koro şefi, kondüktör, biletçi, iletken madde, paratoner
lightning conductor {'laıtnıŋkən,dʌktər}
  • [N] paratoner, yıldırımsavar
zero conductor
  • [N] nötr iletken
aerial conductor anten iletkeni
bunched conductor demet iletken
bunched conductor demet iletken
concentric conductor eşmerkezli iletken
concentric conductor eşmerkezli iletken
conductor i.
1. kılavuz, önder, lider, şef.
2. d.y. biletçi, kondüktör.
3. {orkestra/koro için} şef.
4. iletken madde, iletken.
conductor i. kılavuz, önder, lider, şef; {A.B.D}. kondoktör, biletçi; orkestra veya koro şefi; müdür, idareci; iletken madde, geçirgen şey. conductor ducts {bot}. iletken damarlar. non-conductor

i. iletici olmayan madde, yalıtkan madde.
conductor iletken
conductor iletken
flexible conductor bükülgen iletken
flexible conductor bükülgen iletken
hollow conductor ortası boş iletken
hollow conductor ortası boş iletken
lightning conductor İng. yıldırımsavar, paratoner.
metal clad conductor metal kılıflı iletken
metal clad conductor metal kılıflı iletken
metal-clad conductor metal kılıflı iletken