Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
başarı
 • [N] success, achievement, accomplishment, victory, win, triumph, hit, performance, click, deed, effort, feat, go, joy, prosperity, show, smash, speed, stroke
başarı accomplishment; success.

başarı belgesi certificate of achievement.

başarı göstermek to succeed, be successful.
başarı * accomplishment; success.
başarı accomplishment
başarı achievement

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
başarı belgesi
 • [N] pass degree, testimonial
başarı ile tamamlamak
 • [V] put across
başarı ile yapmak
 • [V] put over
başarı kazanamamak
 • [V] fall through
başarı kazanmak
 • [V] successful: be successful, arrive, carry
başarı kazanmak
 • [ID] pay dirt: strike pay dirt
Amer.
başarı notu
 • [N] grade
başarı sebebi
 • [N] making
başarı şansı olmayan
 • [A] dead-end
başarı şansı olmayan kimse
 • [N] non-starter
başarı testi
 • [N] achievement test
beklenmedik başarı
 • [N] fluke, strike
büyük başarı
 • [N] winner
büyük başarı
 • [N] wow
Amer.
büyük başarı kazanmak
 • [ID] Thames: set the Thames on fire
 • [V] triumph
büyük başarı kazanmış
 • [A] triumphant
hızlı ve başarı ile
 • [ADV] hand over fist
kolay elde edilen başarı
 • [N] cheap victory
kolay kazanılan başarı
 • [N] walkaway, walkover
meslekte başarı kazanma
 • [N] career