Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
as a consequence
1. kadar. olarak. gibi. iken. ki. madem. olduğu gibi. -diği gibi. iken. -irken. karşın. rağmen. mademki. gibi.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
consequence Dinle! {'kɒnsə,kwens}
  • [N] sonuç, netice, eser, semere, önem
in consequence of
  • [ADV] sonucu olarak, nedeniyle
consequence i. sonuç, netice, akibet; eser, semere; ehemmiyet, önem. in consequence of neticesinde, sebebiyle. of no consequence önemsiz. take the consequences cezasını çekmek.
consequence i.
1. sonuç, netice.
2. semere.
3. önem.
in consequence of sonucunda, nedeniyle.
of no consequence önemsiz.
consequence con.se.quence kan'sıkwens İsim * sonuç. * semere. * önem.
in consequence of * sonucunda, nedeniyle.
of no consequence * önemsiz.
consequence sonuç, netice, akibet; eser, semere; ehemmiyet, ön
as a consequence of in sonucu olarak
as a natural consequence doğal sonuç olarak
consequence sonuç
in consequence of in sonucu olarak
consequence sonuç
consequence sonuç
consequence önem
consequence sonuç, netice, eser, semere, önem i.
in consequence of sonucu olarak, nedeniyle
consequence sonuç [tech.]