Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
aktarım
  • [N] transfusion
aktarım
1. transfer.
2. mus. transposition.
3. quotation.
4. repair of a tile roof.
5. translation.
6. med. transplantation.
aktarım convection
Aktarım Transfer
Aktarım Transport

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
toplam aktarım
  • [N] amount carried forward
koşullu aktarım conditional transfer
denetim aktarım komutu control transfer instruction
veri aktarım hızı data transfer rate
veri aktarım yazmacı data transfer register
etkin veri aktarım hızı effective data transfer rate
v.aktar:n.aktarım transfer
aktarım işlevi transfer function
Dosya Aktarım Durumu Hakkında About File Transfer Status
Ascii Aktarım Ascii Transfer
ortalama aktarım hızı average transfer rate
genelleştirilmiş aktarım işlevi describing function
dışarı aktarım export
Dosya Aktarım Makinesi File Transfer Engine
Dosya Aktarım Hatası File Transfer Error
dosya aktarım protokolu file transfer protocol
kütük aktarım protokolu file transfer protocol
kütük aktarım protokolu File Transfer Protocol {FTP}
süzgecin aktarım işlevi filter transfer function
çerçeve aktarım (teknolojisi) frame relay