Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
aktarım işlevi transfer function
aktarım işlevi transfer function
aktarım işlevi transfer function [elec.]
aktarım işlevi transfer function [tech.]

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
genelleştirilmiş aktarım işlevi describing function
süzgecin aktarım işlevi filter transfer function
açık döngü aktarım işlevi open loop transfer function
sinüzoidal aktarım işlevi sinusoidal transfer function
süzgecin aktarım işlevi filter transfer function [elec.]
sinuzoidal aktarım işlevi sinusoidal transfer function [elec.]
güç aktarım işlevi power transfer function [elec.]
genelleştirilmiş aktarım işlevi describing function [elec.]
açık döngü aktarım işlevi open loop transfer function [elec.]