Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
strand Dinle! {strænd}
  • [N] sahil, kıyı, halat bükümü, ip teli, iplik, saç teli, saç tutamı, boncuk dizisi, aşama
  • [V] karaya oturtmak, başarısızlığa uğramak, karaya oturmak, bükmek {ip vb.}, telini koparmak {kablo vb.}
strand i.

f. kenar, kıyı, sahil, yalı, yalı boyu;

f. karaya oturmak; karaya oturtmak; zor durumda kalmak. be stranded karaya oturtulmak; yolda kalmak, vasıtasız kalmak; parasız kalmak.
strand i.

f. halatın bir kolu; iplik teli;

f. halatın bir kolunu koparmak; telleri birleştirerek iplik yapmak.
strand i. halatın bir kolu; ipliğin bir teli.
strand i. kıyı, sahil, kenar.

f.