Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
protect Dinle! {prə'tekt}
  • [V] korumak, gözetmek, himaye etmek, kayırmak, muhafaza etmek, savunmak, sahip çıkmak
protect f. korumak, muhafaza etmek, saklamak, himaye etmek; ikt. yabancı mallara yüksek gümrük koymak suretiyle yerli malları korumak. protecting

s. koruyan, himaye eden.
protect f. korumak, muhafaza etmek.
Protect Koruma
protect korumak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Page Protect Sayfa Koruma
Password Protect Parolalı Koruma
Password Protect Backup Set Parola Korumalı Yedek Kümesi
Protect Document Belge Koru
Protect Document Belgeyi Koru
Protect Document For Belge Koru
Protect For Koruma
Protect Form Formu Koru
Protect Sheet Sayfayı Koru
Protect Sheet Tabloyu Koru
Protect Workbook Çalışma Kitabını Koru
Protect/Unprotect Document Belgeyi Koru/Korumayı Kaldır
WORKBOOK.PROTECT ÇALIŞMAKİTABINI.KORU
write protect yazım koruma
Write protect error Yazma koruma hatası
write protect notch yazılmaya karşı koruma çentiği
write protect notch yazım koruma çentiği
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
write protect tab yazılmaya karşı koruma anahtarı
write protect tab yazım koruma dili