Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
kinetic Dinle! {kı'netık}
  • [A] kinetik, hareket: hareketle ilgili
kinetic s. devimsel, kinetik. kinetic energy kinetik enerji. kinetics

i. cisimlerde hareket meydana getirme veya değiştirmede kuvvetlerin etkisiyle uğraşan fizik dalı, kinetik bilimi. kinetoscope

i. sinema makinasınm eski ismi.
kinetic s. kinetik.
kinetic ki.net.ic kînet'îk Sıfat * kinetik.
kinetic devimsel, kinetik. kinetic energy kinetik enerji.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
kinetic art kinetik sanat.
kinetic energy kinetik enerji.
kinetic art * kinetik sanat.
kinetic energy * kinetik enerji.
kinetic energy kinetik enerji
kinetic energy kinetik enerji
kinetic friction kinetik sürtünme
kinetic moment kinetik moment
kinetic theory of gases gazların kinetik teorisi
kinetic energy kinetik enerji [tech.]
kinetic friction kinetik sürtünme [tech.]
kinetic moment kinetik moment [tech.]
kinetic theory of gases gazların kinetik teorisi [tech.]