Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
however Dinle! {haʋ'evər}
  • [ADV] her nasılsa, her halükârda, nasıl olursa olsun, nasıl oldu da
  • [CONJ] ama, ancak, halbuki, her ne şekilde, oysa
however z.
1. ama, bununla birlikte, ancak, yalnız.
2. nasıl.
3. ne kadar.
however z. mamafih, bununla beraber, ama, fakat.
however how.ev.er hawev'ır Zarf * bununla birlikte, ama, fakat. * ne kadar.
however mamafih, bununla beraber, ama, fakat.