Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
horse Dinle! {hɔ:rs}
 • [N] at, beygir, aygır, süvari birliği, sehpa, eroin
 • [V] ata binmek, at koşmak, sırt: sırtına binmek
horse i. at, beygir; aygır; at familyasından hayvan; süvari birliği; kasa {jimnastik}; A.B.D, argo öğrencilerin derslerde gizlice kullandıklan çeviri veya benzeri yardımcı şey; A.B.D, argo eroin. horse bean bakla. horse chestnut atkestanesi, bot. Aesculus hippocastanum. horseless carriage eski otomobil. horse mackerel istavrit; orkinos, tonbalığı. horse opera A.B.D, argo kovboy filmi, kızılderililer veya davar hırsızlanyla ilgili filim. horse sense k.dili sağduyu. a horse of another color tamamıyle farklı bir konu. blood horse saf kan at, soy at. draft horse yük beygiri. gelded horse iğdiş edilmiş at. led horse yedek beygir. light horse hafif süvari askeri. near horse arabanm sol beygiri. off horse arabanın sağ beygiri. put the cart before the horse tersine iş görmek; aksini düşünmek. race horse yarış atı. ride a high horse büyükIük taslamak. straight from the horses mouth en yetkili ağızdan öğrenilmiş. To horse! Ata bin! horsy

s. ata ait; at yarışlarıyle ilgili; argo iri, kaba saba görünüşlü, at gibi.
horse f. ata bindirmek; at tedarik etmek; kamçılamak; sırtına binmek; ata binmek; A.B.D, argo eşek şakası yapmak; oynamak.
horse i.
1. at, beygir.
2. spor atlama beygiri, beygir.
horse at

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bay horse
 • [N] doru at
What breed is this horse?
 • [PHR] cins: Bu at ne cins?
give a horse the bridle
 • [V] ata gem vurmak
carriage horse
 • [N] araba atı
put the cart before the horse
 • [ID] tersinden yapmak
cart horse {'kɑ:rthɔ:rs}
 • [N] beygir, yük beygiri, kuvvetli at
horse chestnut {,hɔ:rs'tʃestnʌt}
 • [N] atkestanesi
coach horse
 • [N] araba atı
dapple-grey horse
 • [N] alaca kır at
dark horse
 • [N] beklemediği halde aday gösterilen adam
draught horse {'dræft,hɔ:rs}
 • [N] koşum atı
dray horse {'dreıhɔ:rs}
 • [N] yük beygiri
Which horse is the favorite in this race?
 • [PHR] favori: Bu yarışta hangi at favori?
don't look a gift horse in the mouth
 • [ID] üzüm: üzümünü ye bağını sorma
a dark horse
 • [ID] kapalı kutu, sır küpü, yeteneklerini gizleyen kimse
Arab horse
 • [N] at: Arap atı
Charley horse
 • [N] kramp, adale kasılması
How old is the horse?
 • [PHR] at: Bu at kaç yaşında?
shire horse
 • [N] İngiliz kadanası
wooden horse
 • [N] at: Truva atı