Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Export Now Şimdi Gönder
Export Now Şimdi Gönder
Export Now Şimdi Ver

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
export Dinle! {ek'spɔ:rt}
  • [V] ihraç etmek, dışarıya satmak
export Dinle! {'ekspɔ:rt}
  • [A] ihraç edilen, ihraç, ihracat
  • [N] ihraç, ihracat, dışsatım, ihraç malı
re-export {rı'ekspɔ:rt}
  • [N] tekrar ihraç, reeksport
re-export {,ri:ek'spɔ:rt}
  • [V] tekrar ihraç etmek
export i.
1. ihracatçılık.
2. ihraç malı.
export f. ihraç etmek, {malı} yurtdışına satmak; dışarıya mal göndermek, ihracat yapmak.
export f. ihraç etmek, dışarıya mal göndermek, ihracat yapmak. exportation

i. ihraç etme, ihracat; ihraç edilen mal. exporter

i. ihraç eden kimse, ihracatçı.
export i. ihraç etme, ihracat; ihraç malı. export duty ihracat resmi. export license ihracat lisansı.
Export Ver
export götürme dışarıya aktarmak
Export Gönder
export dışsatım
export dışarı aktarım
Export to ver
Export Delimited Sınırlandırılmış Ver
export duty ihracat vergisi.
Export Fixed Width Sabit Genişlikli Ver
export license ihracat lisansı.
Export Options Gönderme Seçenekleri
Export Pictures Resimleri Gönder