Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Dow-Jones index
  • [N] borsa: New York borsası hisse senedi kâr endeksi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
card index {'kɑ:rd,ındeks}
  • [N] kartotek, kartvizit indeksi
card-index
  • [V] kartlamak, kartoteğini yapmak, fişlemek
index number
  • [N] indeks sayı
index-linked {'ındeks,lıŋkt}
  • [A] geçim indeksine bağlanmış
index finger
  • [N] işaret parmağı
cost-of-living index
  • [N] geçim indeksi, hayat pahalılığı göstergesi
index Dinle! {'ındeks}
  • [N] indeks, fihrist, gösterge, ibre, işaret, yasak kitaplar listesi
  • [V] indekslemek, indekse yazmak, yasak kitaplar listesine yazmak, ayarlı aynaya bağlamak
thumb index
  • [N] fihrist kenarında kesilen harf yerleri
alphabetical index alfabetik indeks
AutoMark Index Entries Otomatik Metin Dizin Öğeleri
card index kart fihristi.
card index kartotek.
cost-of-living index geçim indeksi.
Create Index Dizin Yarat
cross-index çapraz dizin
Delete Index Dizin Sil
file index dosya dizini
file index dosya dizini
help index yardım dizini
help index yardım dizini

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
(çoğul) bkz. index indices