Sonuçlar

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
alay ederek
 • [ADV] mockingly
altüst ederek aramak
 • [V] delve among, delve
ayırt ederek
 • [ADV] distinctly
gayret ederek
 • [ADV] life: for dear life
lânse ederek iyi duruma getirmek
 • [ID] jockey smb. into a position
gevezelik ederek zaman geçirmek
 • [V] talk away
idare ederek
 • [ADV] providently
idrak ederek
 • [ADV] intellectually
kabul ederek
 • [ADV] agreeably, approvingly
kâr ederek satmak
 • [V] trade: sell to the trade
olayları tarihteki sellere mâl ederek açıklama
 • [N] diluvium
perspektife dikkat ederek çizilmiş
 • [A] perspectival, perspective
protesto ederek
 • [ADV] indignantly
rica ederek
 • [ADV] beseechingly, imploringly
sitem ederek
 • [ADV] reprovingly
şok ederek
 • [ADV] shocking
taklit ederek alay eden
 • [A] burlesque
telefon ederek çağırmak
 • [V] buzz
tenezzül ederek
 • [ADV] condescendingly
tereddüd ederek
 • [ADV] haltingly