Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
-den önlemek restrain

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
buzlanmayı önlemek
  • [V] de-ice
büyümesini önlemek
  • [V] dwarf
gelişimini önlemek
  • [V] retard
kartelleşmeyi önlemek
  • [V] decartalize
kutuplaşmayı önlemek
  • [V] depolarise
önlemek
  • [V] prevent, prevent from, prohibit, intercept, avert, avoid, arrest, baffle, bank, circumvent, control: get under control, counterwork, estop, face up to, foil, foreclose, forestall, frustrate, head off, jugulate, keep back, obviate, occlude, preclude, repress, stay, suppress, thwart, ward off, ward
önlemek (tehlike)
  • [V] ward off
sayı yapmasını önlemek
  • [V] save
sayıyı önlemek
  • [V] blank
spor.
önlemek /ı/
1. to stop, check; to prevent.
2. to stop, waylay.
önlemek * to stop, check; to prevent. * to stop, waylay.
olmasını önlemek avert
önlemek avert
önlemek avoid
önlemek block
önlemek check
önlemek discourage
taşkınları önlemek için akarsulara yapılan kapılar floodgate
önlemek foil
çürümesini önlemek preserve