Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
i miss you Seni özlüyorum

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
miss the boat
 • [ID] fırsatı kaçırmak
miss the bus
 • [ID] fırsatı kaçırmak
miss one's footing
 • [N] ayağı kaymak, tökezlemek
hit-and-miss Dinle! {,hıtən'mıs}
 • [A] rasgele, gelişigüzel, şansa
hit or miss {,hıtər'mıs}
 • [ADV] rasgele, gelişigüzel, sonunu düşünmeden
hit-or-miss Dinle! {,hıtər'mıs}
 • [A] rasgele, gelişigüzel
miss the mark
 • [ID] hedefi vuramamak, ıskalamak, konu dışı olmak
miss Dinle! {mıs}
 • [N] hanım, bayan {evlenmemiş}, matmazel, kız, ıska, karavana, isabet etmeme
 • [V] ıskalamak, özlem duymak, gözlemek, vuramamak, kaçırmak, özlemek, aramak, eksik olmak, kaçırmak {fırsat}
not to miss
 • [V] kaçırmamak
You can't miss it.
 • [PHR] görünmek: Mutlaka görürsün.
miss fire
 • [V] ıskalamak
miss out
 • [V] atlamak
miss the point
 • [V] anlayamamak, konuyu anlamamak
miss the opportunity
 • [V] fırsatı kaçırmak
error of the second kind (miss error) ikinci tur hata
error of the second kind; miss ikinci tür hata; ıskalama hatası
hit and miss transform ıskala yakala dönüşümü
hit and miss transform ıskala yakala dönüşümü
i miss
1. bir {romen}. ben.
i miss you so much
1. bir {romen}. ben.