Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
önemli
 • [A] important, considerable, weighty, major, momentous, significant, importance: of importance, weight: of weight, worthy, big, big-time, capital, cardinal, consequential, emphatic, emphatical, eventful, fateful, grand, grave, great, gut, healthy, heavy, high, historic, historical, leading, noteworthy, note: of note, prominent, respectable, serious, smart, solemn, star, substantial, top-line, urgent
önemli important.
önemli * important.
önemli be important
önemli considerable

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
birinci derecede önemli
 • [A] primary: of primary importance
çok önemli
 • [A] very important, crucial, importance: of great importance, all-important
 • [ADV] essence: of the essence
çok önemli bildiri
 • [N] whip: three-line whip
çok önemli kişi
 • [ABBR] VIP
daha da önemli
 • [ADV] yet more important
daha önemli başka bir iş yüzünden yapmamak
 • [V] overslaugh
daha önemli olmak
 • [N] precedence: take precedence of
 • [V] outrank
en önemli
 • [A] important: most important, primary: of primary importance, one: number one, prime, chief: in chief, foremost
en önemli kimse
 • [N] kingpin
en önemli kişi
 • [N] important: the most important person, pillar, pivot man
en önemli nokta
 • [N] pivot
en önemli şey
 • [N] important: the most important thing, be-all: the be-all and end-all, piece de resistance
 • [PRON] everything
en önemli yer
 • [N] hub
en önemli yeri
 • [N] heartland
önemli gün
 • [N] day: red-letter day
hiç önemli değil
 • [ID] farthing: does not matter a farthing
ikinci derecede önemli olma
 • [N] subordination
Önemli bir şey değil.
 • [PHR] serious: Nothing serious.
Önemli yerler neleri?
 • [PHR] interest: What are the main points of interest?
önemli adam
 • [N] mogul