Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
with a rush
 • [ADV] çabucak, alelacele, acele ile, paldır küldür
with a rush birdenbire
with a rush çabucak, alelacele, acele ile, paldır küldür zf.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
rush Dinle! {rʌʃ}
 • [N] acele, telaş, kızarıklık, kızartı, koşma, koşuşturma, sıçrama, atılma, saldırma, hücum, akın, üşüşme, toplanma, rağbet, kur, saz, hasırotu, önemsiz şey, fasa fiso
 • [V] acele etmek, koşmak, şiddetli esmek, hızlı akmak, atılmak, düşünmeden girişmek, aceleye getirmek, acele ettirmek, sıkboğaz etmek, sıkıştırmak, koşturmak, acele ile göndermek, yetiştirmek, çabucak halletmek, hücum etmek
gold rush {'gəʋldrʌʃ}
 • [N] altına hücum
not worth a rush
 • [A] beş para etmez
rush about
 • [V] koşuşturmak
rush bed
 • [N] sazlık
rush-bottomed
 • [A] hasır oturaklı {sandalye}
rush forward
 • [N] atılma
rush hour
 • [N] iş çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush-hour
 • [A] kalabalık, yoğun
rush in
 • [V] acele ile girmek, dalmak, aceleye getirmek, paldır küldür karar vermek, aniden gelmek
rush into
 • [V] aceleye getirmek, düşünmeden girişmek, paldır küldür karar vermek, acele ile girişmek, dalmak, birden girmek
rush into extremes
 • [V] aşırıya kaçmak
rush into one's mind
 • [V] birden aklına gelmek, aklına gelivermek
rush job
 • [N] acele iş, aceleye getirilmiş iş
rush order
 • [N] acele sipariş
rush smb. off one's feet
 • [ID] acele ettirmek, iki ayağını bir pabuca sokmak, sıkboğaz etmek
rush smb. to the hospital
 • [V] hastaneye yetiştirmek
rush up
 • [V] körüklemek
rush up prices
 • [V] fiyatları körüklemek
bul rush i. saz otu su hezaranı, hasır sazı bot. scirpus cernuus; koğalık, bot. Scirpus lacustris. small bulrush su kamışı, bot. Typha latifolia.