Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
water supply {'wɒtərsə,plaı}
  • [N] su kaynağı, su rezervi
water supply su kaynağı
water supply su kaynağı, su rezervi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
available water supply kullanılabilir su kaynağı
available water supply kullanılabilir su kaynağı
available water supply kullanılabilir su kaynağı [tech.]