Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
speak aside
 • [V] kendi kendine konuşmak
speak aside kendi kendine konuşmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
speak bluntly
 • [V] açık açık konuşmak, dobra dobra söylemek
Please speak English.
 • [PHR] İngilizce: Lütfen İngilizce konuşun.
speak evil of
 • [V] iftira etmek
speak fluent English
 • [V] akıcı ingilizce konuşmak, İngilizcesi iyi olmak
Does someone here speak English?
 • [PHR] burada: Burada İngilizce konuşan biri var mı?
induce to speak
 • [V] konuşturmak
speak ill of smb.
 • [V] hakkında kötü konuşmak
What language do you speak?
 • [PHR] konuşturmak: Konuştuğunuz dil ne?
May I speak to the manager?
 • [PHR] yönetici: Yönetici ile görüşebilir miyim?
speak one's mind
 • [ID] düşündüğünü söylemek, aklından geçeni söylemek
speak in praise of smb.
 • [V] övgüyle bahsetmek, methetmek, övmek
Please speak more slowly.
 • [PHR] yavaş: Lütfen biraz daha yavaş konuşun.
so to speak
 • [ADV] tabiri caizse, adeta
 • [CONJ] sanki
speak Dinle! {spi:k}
 • [V] konuşmak, ses çıkarmak, söz söylemek, konuşma yapmak, söylemek, haberleşmek, göstermek {özellik}
Do you speak English?
 • [PHR] İngilizce konuşabilir misiniz?
I do not speak your language.
 • [PHR] bilmek: Dilinizi bilmiyorum.
I don't speak Spanish.
 • [PHR] İspanyol: İspanyolca konuşamıyorum.
Who would you like to speak to?
 • [PHR] görüşmek: Kiminle görüşmek istemiştiniz?
speak for
 • [V] temsil etmek, adına konuşmak, lehinde konuşmak
speak for oneself
 • [V] kendi adına konuşmak, kendini savunmak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
speak turkish Etymology : Middle English speken, from Old English sprecan, specan; akin to Old High German sprehhan to speak, Greek spharageisthai to crackle