Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
queen it
 • [V] kraliçelik yapmak, kraliçe gibi davranmak, kraliçelik taslamak
queen it kraliçelik yapmak, kraliçe gibi davranmak, kraliçelik taslamak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
queen dowager
 • [N] dul kraliçe, ana kraliçe
 • [V] kralın dul karısı
drag queen
 • [N] kadın elbiseli eşcinsel
queen Dinle! {kwi:n}
 • [N] kraliçe, sultan, sevgili, kız {iskambil}, dam, vezir
 • [V] kraliçe yapmak, vezir çıkmak, vezir yapmak
queen Dinle! {kwi:n}
 • [N] nonoş, homoseksüel, top
sl.
Queen Anne is dead
 • [ID] çok bayatlamış, modası geçmiş
queen ant
 • [N] kraliçe karınca
queen bee {'kwi:n,bi:}
 • [N] kraliçe arı, arıbeyi
queen it over
 • [ID] havalara girmek, kraliçelik taslamak, hava atmak
queen mother
 • [N] ana kraliçe, kralın annesi
queen regent
 • [N] naib kraliçe
queen of spades
 • [N] maça kızı
Virgin Queen
 • [NPR] kraliçe arı, İngiltere kraliçe 1. Elizabeth
beauty queen güzellik kraliçesi.
Queen i.
queen i.
1. kraliçe.
2. arıbeyi, anaarı.
3. satranç vezir.
4. isk. kız.
5. argo ibne.
queen i.

f. kraliçe; arı beyi {ana arı}; satranç vezir, ferz; briç kız; A.B.D., argo ibne;

f. kraliçe yapmak. Queen Annes lace yabani havuç, bot. Daucus ca- rota. queen bee arı beyi. queen cell üreme için arıların arı beyine kovanda yaptıkları hususi yer. queen city bir memleketin en büyük veya en meşhur şehri. queen consort hükümdarın karısı olan kraliçe. queen dowager eski hükümdarın dul karısı. queen mother kral anası. queen post damın ana direklerinden her biri. queen regent tahtta bulunan kraliçe. queenlike

s. kraliçe gibi. queenly

s. kraliçeye yakışır.
Queen Anne´s lace {çoğ. Queen Anne´s lace} kırlarda yetişen beyaz çiçekli bir havuç türü.
queen bee arıbeyi, anaarı.
queen consort kralın karısı olan kraliçe.
queen dowager dul kraliçe.