Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
para birimi monetary unit
para birimi currency
para birimi currency
para birimi currency
para birimi currency [elec.]

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Avrupa para birimi
  • [N] Euromoney, Eurocurrency
para birimi olarak kullanımına son vermek
  • [V] demonetize
Rus para birimi
  • [N] kopeck, kopek, copeck
para birimi simgesi currency symbol
pound`lık para birimi guinea
Mauritius ve Maldive Adaları`nın para birimi rupee
Tutar para birimi Amounts are in
Para Birimi Ondalık simgesi Currency Decimal Symbol
Para Birimi Biçimi Currency Format
Para Birimi Gruplandırma simgesi Currency Grouping Symbol
para birimi biçimi Currency number format
para birimi gösterimi Currency number format
Para Birimi Biçemi Currency Style
Para Birimi Stili Currency Style
Para Birimi Simgesi Currency Symbol
Euro Para Birimi Euro Currency
yeri değişmez para birimi simgesi fixed currency symbol
yeri değişir para birimi simgesi floating currency symbol
Yerel Para Birimi Local Currency
Para birimi simgesi yeri Position of currency symbol