Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
leap out
 • [V] göze çarpmak
leap out dışarı fırla
leap out göze çarpmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
a leap in the dark
 • [ID] körü körüne işe atılma, cüretli atak
leap for joy
 • [ID] sevinç: sevinçten havalara uçmak
leap Dinle! {li:p}
 • [N] atlama, sıçrama, atılım, sekme
 • [V] sıçramak, hoplamak, zıplamak, atlamak, atılmak, üzerinden atlamak, sekmek
leap at
 • [V] havada kapmak, üzerine atlamak
leap in the dark
 • [ID] tehlikeli girişim, sonu belirsiz atılım
leap over
 • [V] üzerinden atlamak
leap to the eye
 • [V] göze çarpmak
leap up
 • [V] sıçramak, birden yükselmek, fırlamak
leap year {'li:pjıər}
 • [N] artıkyıl
leap {f.} {ed veya leapt} sıçramak, atlamak, fırlamak, atılmak, hoplamak; üstünden atlamak, atlayıp öte tarafa geçmek; sıçratmak, fırlatmak.
leap {i.} atlama, sıçrayış, fırlayış; atlanılan yer; atlanılan mesafe. leapfrog {i.} birdirbir oyunu. leap year artık yıl dört yılda bir gelen 366 günlük sene. leap in the dark tehlikeli teşebbüs, sonu belirsiz iş. by leaps and bounds çok süratli, büyük hızla.
leap f. {

__ed/leapt} sıçramak, atlamak, fırlamak, hoplamak; sıçratmak.

i.
1. atlama, sıçrama.
2. atlanılan yer.
3. atlanılan uzaklık.
leap in the dark sonu belirsiz iş.
leap year artıkyıl.
leap year artıkyıl.
Look before you leap! Başlamadan/Hareket etmeden önce iyice düşün!
quantum leap önemli bir atılım.
leap leap lip Fiil (D) leaped/leapt * sıçramak, atlamak, fırlamak, hoplamak; sıçratmak. İsim * atlama, sıçrama. * atlanılan yer. * atlanılan uzaklık.
leap day * artıkgün.
leap in the dark * sonu belirsiz iş.