Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
colour-wash {'kʌlərwɑʃ}
 • [N] renkli badana
 • [V] renkli badana yapmak
Brit.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
wash-hand basin
 • [N] lavabo
car wash {'kɑ:rwɒʃ}
 • [N] oto yıkama, araba yıkama yeri
wash the clothes
 • [V] çamaşır yıkamak, çamaşırları yıkamak
color-wash {'kʌlərwɒʃ}
 • [N] renkli badana, boyama {ev}
 • [V] renkli badana yapmak, boyamak {ev}
colour Dinle! {'kʌlər}
 • [N] renk, ten rengi, yüz rengi, bet beniz, boya, dış görünüş, canlılık, coşkunluk, ton, içyüzü, gerçek yüz, maske, nüans, forma
 • [V] renk vermek, boyamak, renk katmak, kızarmak, saptırmak, renklendirmek, abartmak, çarpıtmak
Brit.
colour-blind {'kʌlər,blaınd}
 • [A] renk körü
Brit.
colour-blindness {'kʌlər,blaındnıs}
 • [N] renk körlüğü
Brit.
colour-code
 • [V] renklerle kodlamak
Brit.
wash dishes
 • [V] bulaşık yıkamak
flesh-colour {fleʃ'kʌlər}
 • [N] ten rengi
Brit.
ground-colour
 • [N] zemin rengi, fon
Brit.
hog-wash {'hɒg,wɒʃ}
 • [N] hayvanlara verilen yemek artığı, artık, saçmalık, saçma
jet wash
 • [N] tepkili motorun püskürttüğü hava
off-colour {ɒf'kʌlər}
 • [A] solmuş, doğal renkle olmayan, belirsiz, kalitesi şüpheli, keyifsiz, açık saçık, müstehcen
Brit.
The stain didn't wash out.
 • [PHR] leke: Leke çıkmamış.
wash Dinle! {wɒʃ}
 • [A] yıkanabilir
 • [N] yıkama, yıkanma, losyon, bulaşık suyu, sulu yemek {kötü}, mutfak artığı, antiseptik sıvı, çalkantı sesi, dalga sesi, dümen suyu, erezyon, uçak izi, kıyıya vuran süprüntü, ince boya tabakası
 • [V] erezyona uğratmak, yıkamak, yıkayıp temizlemek, aşındırmak, suyla temizlemek, taşımak {sular}, badanalamak, boyamak, yıkanmak, elini yüzünü yıkamak, inandırmak, yıkanır olmak
It will not wash.
 • [PHR] yutmak: Bunu kimse yutmaz.
Wash inside out.
 • [PHR] yıkamak: Ters yüz ederek yıkayın.
Wash separately.
 • [PHR] yıkamak: Ayrı yıkayın.
Wash with like colors.
 • [PHR] yıkamak: Renklilerle birlikte yıkayın.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. colour color
bunun yıkanmasını istiyorum (wash: i would like to have this washed.) phr