Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
arc light
 • [N] ark ışığı
arc light ark lambası
arc light ark ışığı i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
light beer
 • [N] bira: hafif bira
bring to light
 • [V] meydana çıkarmak, ortaya çıkarmak
hide one's light under the bushel
 • [ID] yeteneğini gizlemek, örnek olmak istememek
light cigarette
 • [N] sigara: hafif sigara
ultra-light cigarette
 • [N] sigara: çok hafif sigara
contact light
 • [N] uçak pisti ışıkları
courtesy light
 • [N] iç lâmba, araba kapısı açılınca yanan lâmba
dead light {'ded,laıt}
 • [N] lomboz
fastness to light
 • [N] ışığa dayanıklılık
fast to light
 • [A] ışığa dayanıklı
as light as feather
 • [A] tüy gibi
light the fire
 • [V] ateş: ateşi yakmak
first light
 • [N] şafak
floating light
 • [N] fenerli duba, fenerli şamandıra
green light
 • [N] yeşil ışık, izin
give smb. the green light
 • [N] yeşil ışık yakmak, izin vermek
light in the head
 • [A] baş: başı dönmüş, sersemlemiş, ahmak, kafasız
leading light
 • [N] önemli ve etkili kimse
light Dinle! {laıt}
 • [A] açık, hafif, yumuşak, tasasız, umursamaz, fingirdek
 • [ADV] hafif, kolayca
 • [N] aydınlık, ışık, lâmba, deniz feneri, ışıltı, nur
 • [V] yakmak, aydınlatmak, ışık saçmak, neşelendirmek, ışık tutmak, yanmak, aydınlanmak, ışımak, inmek, rastlamak, denk gelmek, konmak
Bengal light
 • [N] işaret fişeği