Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
User-Defined Kullanıcı Tanımlı
user-defined kullanıcı-tanımlı
User-Defined Kullanıcı Tanımlı
user-defined kullanıcı-tanımlı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
heroin user
  • [N] eroinman
user name
  • [N] ad: kullanıcı adı
user Dinle! {'ju:zər}
  • [N] kullanıcı, tüketici, kullanan, kullanma hakkı
Add User(s) Kullanıcı Ekle
affinity user adına çalışılan kullanıcı
Allow Multi-User Editing Çok-Kullanıcılı Düzenlemeye İzin Ver
another user farklı kullanıcı
another user diğer kullanıcı
another user başka bir kullanıcı
AutoText entry not defined Otomatik Metin girdisi tanımlanmamış
closed user group (CUG) kapalı kullanıcı grubu
closed user group, CUG kapalı kullanıcı grubu
Common User Access (CUA) Ortak Kullanıcı Erişimi
common user identification ortak kullanıcı kimliği
Create Group/User Grup/Kullanıcı Yarat
Current User Geçerli Kullanıcı
Custom-Defined Size Özel Tanımlı Boyut
Default User Varsayılan Kullanıcı
DEFINED TANIMLI
Dial-Up Networking User Interface Çevirmeli Ağ Kullanıcı Arabirimi

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. Common User Access CUA
bkz. Graphical User Interface GUI