Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
task Dinle! {tæsk}
  • [N] görev, iş, külfet, angarya, ödev
  • [V] iş vermek, çalıştırmak, yormak, suçlamak
task i.

f. iş, görev, vazife; ödev; hizmet; külfet;

f. iş vermek, görevlendirmek; külfet yüklemek; itham etmek, suçlamak. task force geçici işbirliği. take one to task azarlamak, paylamak .
task i. iş, görev, vazife; ödev.
task görev
task task täsk İsim * iş, görev, vazife; ödev.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
approach a task
  • [V] işe girişmek, işe koyulmak
break the neck of a task
  • [ID] işin çoğunu yapıp bitirmek, çoğunu bitirmek
Sisyphean task
  • [ID] çaba: sonuçsuz çaba, uğraş: boşuna uğraş
take to task
  • [V] azarlamak, çıkışmak
task force
  • [N] tim, özel tim, özel görev grubu
task wages
  • [N] götürü ücret
Activate Task List Görev Listesini etkinleştirir
Activate Task List Etkin Görev Listesi
Activates Task List Görev Listesini etkinleştirir
Activates the task list Görev listesini etkinleştirir
be unequal to a task bir işi becerememek.
Cancel Selected Task Seçili Görevi İptal Et
Completing task Görev tamamlanıyor
End Task Görevi Sonlandır
go about a task bir işi ele almak, bir işe başlamak
go about a task bir işi ele almak, bir işe başlamak.
Internet Engineering Task Force Internet mühendislik görev kuvveti
Internet Engineering Task Force (IETF) Internet Mühendislik Görev Ekibi
Retry the task Görevi yeniden dene
saddle s.o. with a task birine zor bir iş yüklemek.