Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Reply All Tümünü Yanıtla

Türkçe » İngilizce Yukarı
reply all
1. cevap. yanit. karşilik. cevaba cevap. cevap vermek. yanitlamak. karşilik vermek. cevaba cevapla karşilik vermek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
draw a reply
  • [V] cevap almak
reply Dinle! {rı'plaı}
  • [N] cevap, yanıt, karşılık, cevaba cevap
  • [V] cevap vermek, yanıtlamak, karşılık vermek, cevaba cevapla karşılık vermek
give a sharp reply
  • [V] cevabı yapıştırmak
in reply to
  • [ADV] cevap olarak, cevaben
no reply
  • [PHR] cevap vermiyor (tel.)
Add or remove a mailer, reply, forward, or tag the active presentation Posta gönderici, yanıt, ileti veya etkin sunu görevi ekler veya kaldırır
in reply to -e cevap olarak.
reply f.

i. cevap vermek; mukabele etmek;

i. cevap, karşılık, mukabele.
reply f. {to} {-e} cevap/yanıt/karşılık vermek; to -i cevaplamak/yanıtlamak.

i. cevap, yanıt, karşılık.
reply f.

i. cevap vermek; mukabele etmek;

i. cevap, karşılık, mukabele.
reply f. {to} {-e} cevap/yanıt/karşılık vermek; to -i cevaplamak/yanıtlamak.

i. cevap, yanıt, karşılık.
reply yanıt
Reply by e-mail Elektronik posta ile yanıtla
Reply to All Tümüne Yanıt Gönder
Reply to All Tümünü Yanıtla
Reply to Sender Gönderene Yanıt Gönder
Reply to Sender Göndereni Yanıtla
in reply to * -e cevap olarak.
reply re.ply rîplay' Fiil * -e cevap vermek, -i yanıtlamak, -e karşılık vermek. İsim * yanıt, cevap, karşılık.
reply cevap vermek; mukabele etmek; cevap, karşılık, mu