Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Login ID Oturum Açma Kimliği
Login ID Oturum Açma Kodu
Login ID Oturum kimliği

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
login {'lɔ:g,ın, 'lɒg,ın}
  • [N] giriş
Error allocating memory to process Login Script Oturum Açma Komut Dosyasını işlemek için bellek ayırma hatası
login bağlanma
Login name Oturum açma adı
Mail Login Posta Oturumu Aç
MSPSRV Login Information MSPSRV Oturum Açma Bilgisi
Save login ID and Oturum açma kimliğini kaydet ve
Store Login Oturumu Sakla
login başla komutu
Error allocating memory to process Login Script Oturum Açma Komut Dosyası'nı işlemek için bellek ayırma hatası
FTP Login FTP Oturumu Aç
Identity Login Kimlikle Oturum Açma
login bağlanma
Login Oturum Aç
Login Oturum Açma
Login As Bu Adla Oturum Aç
Login As Bu Kimlikle Bağlan
Login As Farklı Oturum Aç
Login failed Oturum açma başarısız
Login failure Oturum açma hatası