Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
info Dinle! {'ınfəʋ}
  • [N] bilgi, haber
Info Bilgi
info bilgi
info bilgi
info bilgi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
About Microsoft System Info Microsoft Sistem Bilgisi Hakkında
Chart Info Şema Bilgisi
Data from Summary Info Özet Bilgiden veri
Disc/Track Info Disk/İz Bilgisi
DISK DRIVE INFO DİSK SÜRÜCÜ BİLGİSİ
Employee Info Personel Bilgileri
File Info Dosya Bilgisi
File Info Dosya Bilgileri
Font Info Yazıtipi Bilgisi
Get Info BilgiVer
Info Categories Bilgi Türleri
Info Types Bilgi Türleri
Info Window Bilgi Penceresi
Info Window is Frontmost En Öndeki Bilgi Penceresi
Microsoft System Info Microsoft Sistem Bilgisi
Microsoft System Info Status Microsoft Sistem Bilgisi Durum
Microsoft System Info. Version ... Microsoft Sistem Bilgisi. Sürüm ...
More Info Diğer Bilgiler
More Info Daha Fazla Bilgi
More Info Daha Bilgi